Güven - Esneklik - Kalite

Kalite Politikası

  • Mevcut Kaynakları En İyi Şekilde Kullanarak Verdiği Hizmetle Müşteri Memnuniyeti Sağlamayı,
  • Yaptığı İşlerde Beraber Çalıştığı Firma Ve Çalışanlarının Çıkarlarını Gözetmeyi,
  • Teknolojiyi ve Yenilikleri Yakından Takip Ederek Sürekli Gelişmeye Açık Kalmayı,
  • Yasa, Yönetmelik Ve Standartlara Uygun Olarak Üretim Yapmayı,
  • Çevre Dostu Olarak Çevreyi Korumayı,
  • Ürün Ve Hizmetlerin Uygunluğunu Etkileyecek Risk Ve Fırsatlar İle Müşteri Memnuniyetini Arttırmayı,
  • Takım Çalışması Ruhunu Benimsemeyi,
  • Bütün Çalışanların Kaliteye Katkısını Sağlamayı,
  • Kalite Yönetim Sistemi Şartlarına Uymak ve
  • Sürekli İyileşmeyi Bir Yaşam Biçimi Haline Getirmeyi

Kalite Politikası Olarak taahhüt etmiştir.

Genel Müdür

Bizi Tercih Eden Değerli Firmalar

CMET, her müşteriye en iyi müşterisi gibi davranarak 2012 yılından bu yana tecrübelerini müşterileri ile paylaşmaktadır.